Visual

Jaarverslagen 2018 van RESPONZ en SSOL e.o.

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen niveau en tempo. Omdat ieder talent telt, hebben kinderen met complexe ondersteuningsvragen recht op een inspirerend aanbod in onderwijs en onderwijsondersteuning. De scholen van RESPONZ en Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. (SSOL e.o.) bieden hierop een passend antwoord. In het verslagjaar werkten beide stichtingen toe naar samenwerking. Op weg naar Resonans! De fusie is ingezet vanuit meerwaarde en kansen en had in het verslagjaar volop de aandacht. In het laatste jaarverslag van beide stichtingen afzonderlijk meer informatie over de activiteiten in 2018. Daarbij bedanken de bestuurders de medewerkers voor hun dagelijkse inzet en hun gedrevenheid waardoor RESPONZ en SSOL e.o. een belangrijke plaats hebben verworven in het onderwijslandschap. Een plaats die we met de fusie verder gaan versterken.

Jaarverslag RESPONZ 2018

Jaarverslag SSOL e.o. 2018