Visual

Mooie baan als gedragswetenschapper op De Oeverpieper

Onze school De Oeverpieper in Noordwijk zet door waar anderen ophouden. De leerlingen (6-16 jaar) hebben een intensieve ondersteuningsbehoefte. Door expertise vanuit onderwijs en zorg met elkaar te verbinden, bieden De Oeverpieper hen maatwerk. Het team doet dat vanuit de gedachte: ‘Je mag er zijn’. Kom het team in Noordwijk versterken als:

GEDRAGSWETENSCHAPPER (WTF 0,5)

Je begeleidt het onderwijsleerproces en adviseert leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Je gaat daarbij uit van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van elke leerling. Je verricht diagnostisch onderzoek, begeleidt het traject van nieuwe leerlingen, zit in de Commissie van Begeleiding en stelt ontwikkelingsperspectief- en signaleringsplannen op. Je werkt samen met ’s Heeren Loo.

Bekijk hier de complete vacature.